O lamách

Mystické a téměř magické zvířátko pocházející z vysokých And Jižní Ameriky je s člověkem doložitelně spjato již přes pět tisíciletí. Chcete-li plně docenit tuto pozoruhodnou historii, zvažte následující:

1000 let předtím, než byla dokončena Cheopsova pyramida v Gíze, starověcí předkové Inků měřili své bohatství počtem alpak, které vlastnili, a užívali si nejkvalitnějších oděvů utkaných z rouna jejich velkých stád alpak.

 

2000 let předtím, než král David sjednotil izraelské kmeny, se členové předincké šlechty halili do pestrobarevných hábitů vyrobených z vlákna alpaky při provádění tajemných rituálů svého náboženství a kultury.

 

3000 let předtím, než byly Ilias a Odyssea přepsány z mýtu na pergamen, peruánský lid rozšiřoval prosperující ekonomiku postavenou částečně na komerční hodnotě jejich cenných alpak. Díky prvnímu známému použití selektivního šlechtění člověkem produkovali alpaky, jejichž kvalita rouna byla mnohem lepší než u těch nejlepších současných alpak.

 

500 let předtím, než Řím začal budovat svou říši a válčící barbarské kmeny zaplavily území moderní Evropy, byla alpaka brána jako nezbytná součást života v říši Inků, která zahrnovala většinu západní strany jihoamerického kontinentu.

 

A tak tomu bylo dalších 2000 let, až do příchodu španělských conquistadorů do Nového světa v 17. století. Součástí dobývání území a genocidy inckého lidu byla další obětí jejich krveprolití i alpaka. Alpaka, v té době byla považována pouze za konkurenta pro pastviny ovcí Španělů a jako nejužitečnější zdroj masa. Záměrné decimování velkých stád alpaky by vedlo ke konečnému vyhynutí těchto kouzelných malých tvorů, nebýt uchýlení Inků do hor. Když přeživší Inkové hledali útočiště v nejvyšších polohách svých milovaných And, vzali s sebou i několik svých nejcennějších alpak. Díky nehostinným podmínkám, kde přežili jen ti nejschopnější, se zde v následujících staletích vyvinula mnohem odolnější a zdravější alpaka.

 

V polovině 19. století sir Titus Salt z Londýna „objevil“ kvalitu alpačí vlny a začal propagovat jeho použití v nejlepších textilních továrnách a módních domech Evropy.

 

Dnes na celém světě žijí přes tři miliony alpak, z nichž 98 procent se stále nachází v Peru, Bolívii a Chile.